Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


ZUS rozpoczyna przygotowania do projektu e-Akta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przygotowania do elektronizacji akt pracowniczych. Właśnie ogłoszony został przetarg na modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS pod kątem możliwości gromadzenia danych z akt pracowniczych. Zakład przypomina, że od stycznia 2019 r. pracodawcy będą musieli przekazywać do ZUS szerszy zakres danych 

 

za pracowników i zleceniobiorców.

W związku z uchwaloną 13 lutego 2018 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, od 1 stycznia 2019 r. skraca się okres przechowywania pracowniczych akt osobowych z 50 do 10 lat dla wszystkich nowo zatrudnianych osób. Jednocześnie pracodawcy mogli przechowywać wskazane akta w formie elektronicznej, co pozwoli ograniczyć koszty ich działalności.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat dotyczy również zatrudnienia między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r., pod warunkiem jednak,
że pracodawca przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o zamiarze złożenia raportu informacyjnego za osoby po raz pierwszy zgłoszone do ubezpieczeń w tym czasie a także przekaże raport informacyjny, który będzie zawierał wszystkie niezbędne dane.

Od rozliczenia za styczeń 2019 r. płatnik na bieżąco będzie zobowiązywany do przekazywania
do ZUS w miesięcznych raportach imiennych (ZUS RCA) dodatkowych danych:

1)           kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe;

2)           kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;

3)           kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

4)           kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny
za inny rok kalendarzowy;

5)           okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Dodatkowo w dokumencie wyrejestrowującym z ubezpieczenia (ZUS ZWUA) od stycznia 2019 r. pracodawcy będą podawali także dodatkowe dane dot. rozwiązania stosunku pracy:

  • datę oraz tryb rozwiązania stosunku pracy,
  • podstawę prawna rozwiązania
  • stronę – z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy

Szersze informacje za ubezpieczonych na bieżąco przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pozwolą na zabezpieczenie wszelkich praw nabytych pracowników dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Przygotowując się do elektronizacji akt pracowniczych i – co za tym idzie – gromadzenia większej liczby informacji związanych z zatrudnieniem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił właśnie przetarg na modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego, która umożliwi sprawne przeprowadzenie całego projektu e-Akta.

- Chcemy rozstrzygnąć ten przetarg jeszcze przed wakacjami, tak by wykonawca miał pełne
6 miesięcy na przygotowanie naszego systemu informatycznego do pełnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej –
deklaruje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 

                                                                                                Bożena Bielawska

Home