Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jacek Moćko
czwartek, 30 listopad 2017 21:49

Jak będzie wyglądać matura ustna z języka polskiego w 2018 roku?

Zgodnie z zasadami nowej matury, obowiązującymi od 2015 roku język polski zdawany jest na maturze zarówno jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowy, jak i dodatkowy na poziomie rozszerzony. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z części pisemnej oraz ustnej, zaś na poziomie rozszerzonym wyłącznie z części pisemnej. Matura z języka polskiego ma na celu zweryfikowanie podstawowych umiejętności tworzenia wypowiedzi na wskazany temat, w taki sposób, aby była ona zarówno logiczna, jak i poprawna stylistycznie i językowo.

 Jak wygląda i ile trwa ustna matura z języka polskiego?

 Ustna matura z języka polskiego trwa zwykle około trzydziestu minut i składa się z trzech zasadniczych części, na które składają się przygotowanie, wypowiedź monologowa maturzysty oraz rozmowy z komisją. Wypowiedź opracowywana jest w oparciu o określony tekst kultury. Podczas trwania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali może przebywać jednocześnie dwóch uczniów, jeden zdający i drugi przygotowujący się do egzaminu oraz dodatkowa komisja egzaminacyjna.

 

Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

W pierwszej kolejności maturzysta losuje jedno zadanie egzaminacyjne, na które składa się określony tekst kultury oraz odnoszące się do niego pytanie. Następnie ma piętnaście minut czasu na przygotowanie wypowiedzi w oparciu o wylosowany tekst. Po tym czasie następuje główna część egzaminu, czyli wygłoszenie monologu, w którym zdający odpowiada na zadane pytanie, rozwija wskazane wątki i wyciąga właściwe wnioski. Ta część egzaminu nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Aby dobrze przygotować się do ustnej matury z języka polskiego warto przypomnieć sobie lektury szkolne, w tym celu najwygodniej jest posłużyć się gotowymi streszczeniami, taki jak np. http://wesele.klp.pl/a-8300.html.

 

Ostatnim punktem matury ustnej z języka polskiego jest rozmowa z komisją egzaminacyjną, która może dotyczyć tylko i wyłącznie treści ujętej w wypowiedzi maturzysty. Egzaminatorzy mogą zadawać pytania odnośnie monologu ucznia, prosić o wyjaśnienia lub zgłębienie tematu. Nigdy jednak nie mogą oni pytać o dodatkowe treści, lektury czy fakty, których uczeń nie uwzględnił w swojej prezentacji.

 

Zasady punktacji na ustnej maturze

 

Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć uczeń na ustnym egzaminie z języka polskiego to 40 punktów. O zdanym egzaminie mówimy wówczas gdy maturzysta zdobył co najmniej 30% z nich, czyli 12 punktów. Ocenie oraz punktacji podlegają cztery podstawowe aspekty wypowiedzi ucznia. Treść, czyli meritum monologu ucznia, za którą można zdobyć 16 punktów, jej organizacja – 8 punktów, język oraz styl – 8 punktów oraz rozmowa z komisją za którą można zdobyć maksymalnie 8 punktów.  

Home