Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

sobota, 13 maj 2017 13:26

W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE

W 100 ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE prawno.diecezja.lublin.pl

Ojciec Święty Jan Paweł II szczególnie zgłębiał tajemnice objawień Matki Bożej w Fatimie po nieudanym zamachu na jego życie, który miał miejsce 13 maja 1981 roku, w 64. rocznicę pierwszego objawienia Madonny.

 

            W pierwszym objawieniu Matka Boża powiedziała, iż konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło. Madonna ukazała dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie wizję piekła   i mówiła do nich: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego Serca. Jeśli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. Objawienie Matki Bożej dotyczące pokoju na świecie się wówczas spełniło. W 1918 roku zakończyła się I wojna światowa.

            Papież Jan Paweł II w Fatimie, 13 maja 1982 roku, przestrzegał wiernych: „Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga (...). W rzeczywistości wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka - jeśli jest zdecydowane - prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga”.

            Matka Boża w pierwszym objawieniu w Fatimie przypomina ludziom, iż właśnie grzech, nie podejmowanie pracy nad sobą, brak chęci nawrócenia, ostatecznie prowadzą do całkowitego odrzucenia Boga, czyli do piekła. Madonna nawołuje nas wszystkich do pokuty, prosi i wzywa do modlitwy, szczególnie poleca różaniec.

            W drugim objawieniu fatimskim Matka Boża wskazuje na najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Jest nim poświecenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi i modlitwa różańcowa. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Matki oznacza powrót pod krzyż Syna. Oznacza poświęcenie świata przebitemu Sercu Zbawiciela, przyprowadzenie go z powrotem do źródła odkupienia (...). Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa, niż całe zło w człowieku i w świecie. Poświęcenie się Maryi oznacza przyjęcie Jej pomocy w ofiarowaniu nas samych i całej ludzkości jedynemu naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi”.

            Matka Boża prosi nas, abyśmy włączali sie w dzieło zbawienia świata, ratowali siebie, swoich najbliższych, Polskę i świat! Prosi nas, byśmy odwracali się od grzechu i żyli zgodnie z Dekalogiem i nauką Kościoła Katolickiego. Pragnie, abyśmy odmawiali różaniec i czytali Pismo Święte. Chce naszego pobożnego i dojrzałego uczestnictwa w praktykowaniu pierwszych piątków i sobót miesiąca, w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy nasze oraz całego świata. Nade wszystko pragnie, byśmy przystępowali jak najczęściej do spowiedzi i przyjmowali Jezusa w Eucharystii oraz abyśmy zachowywali post, szczególnie w piątki, a jeśli to możliwe także w środy. Należy podkreślić z całą mocą, iż spełnienie tych próśb skierowanych do nas przez Matkę Bożą Fatimską, jest zarówno ratunkiem dla każdego z nas, jak również dla naszej Ojczyzny, Europy a także całego świata.

            Trzecie objawienie fatimskie ma związek z zamachem na życie naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówi ono o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są także biskupi oraz papieże dwudziestego stulecia. Miejsce tych zdarzeń jest przedstawione w symbolicznym obrazie: „Papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice wchodzą na stromą górę, na której szczycie jest wielki Krzyż. Ojciec Święty, zanim tam dotarł przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżącym, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotkał na swojej drodze, doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn, kobiet różnych klas i pozycji (...)”.

            Nie możemy nie zauważyć, iż tekst trzeciego objawienia fatimskiego dotyczy m. in. losu Papieża Jana Pawła II, który później powiedział: „macierzyńska dłoń kierowała biegiem kuli i Papież (...) w agonii (...) zatrzymał się na progu śmierci”.

            Podkreślić należy, że trzecia część tajemnicy objawienia fatimskiego dotyczy przede wszystkim skutków jakie czekają na ludzi, którzy je odrzucą. Papież Jan Paweł II mówił: „Historia uczy nas, że ilekroć ludzie odrzucali Chrystusa oraz cały system wartości, który On nam przekazał, zawsze prowadziło to do powstania zbrodniczych systemów totalitarnych, ludobójstwa, upadku kultury, wolności oraz moralnej degeneracji społeczeństw, a więc do stworzenia prawdziwego piekła na ziemi (...). Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

            Dziś kryzys wiary w Europie przejawia się m. in.” w braku szacunku do życia, aborcji, eutanazji, rozwiązłości seksualnej, luźnych związków, antykoncepcji, ciągle zwiększającej się liczbie rozwodów, narkomanii, alkoholizmie, pornografii, itd., które są swoistym cierpieniem ludzi i piekłem na ziemi. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: „Po upadku w wielu krajach ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata - przede wszystkim marksizmu - pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej i ponownego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych, zakorzenionych w sercu każdej osoby ludzkiej”.

            Otwórzmy nasze serca i umysły na tajemnice objawień Matki Bożej Fatimskiej i starajmy się z całych swych sił, korzystać z nauk jakie pozostawiła nam Madonna oraz nawrócić się zgodnie z orędziem fatimskim. Pamiętajmy także o słowach Ojca Świętego Jana Pawła II, który w swych homiliach niejednokrotnie nawiązywał do tych tajemnic.

 

                                                                                                             Kazimierz Surzyn

 

Źródła:

1. Andrzej Nowak, Karol Wojtyła - Jan Paweł II, Kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005.

2. Miłujcie się nr 3/2005.

3. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Włochy 1994.

4. Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1993.

5. Tad Szulc, Jan Paweł II, Warszawa 1996.

6. Antonio A. Borelli, Fatima, Orędzie tragedii czy nadziei?, Kraków, wydanie X.

----- ----- -----
----- ----- -----
Home Top of Page